• Vikend skijanje na Kupresu
  Vikendom, smučarski klub organizuje odlaske u skijaške centre na Kupresu, Kozari i Vlašiću. Tada se se izvode škole skijanja sa instruktorima, kao i pripreme sa takmičarima.
 • Zimovanje na Jahorini
  Klub svake godine organizuje zimovanje na Jahorini u vremenu školskog raspusta, najčešće drugu i treću sedmicu.
 • Takmičenja
  Klub aktivno učestvuje na svim takmičenjima na nivou Bosne i Hercegovine.
 • Klubom upravlja Skupština kluba koja ima 30 članova i  bira Izvršni odbor koji  se sastoji od 7 članova.
 • Pored Izvršnog odbora skupština bira i Nadzorni odbor koji ima tri člana.
 • Radom Skupštine rukovodi Predsjednik skupštine, a u njegovom radu mu pomaže Sekretar kluba.
 • Radom Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik kluba koji je ujedno i Predsjednik izvršnog odbora i odgovorno lice za zakoniti rad kluba.
Sva prava zadržana Smučarski klub Banja Luka